Poetry.com

1 65 0

HAIKU

Date Written: October 14, 2017
Categories:
 

Fall Haiku Five Seven Five Only

========================

Autumn glides gently

 

Leaves are settling softly down

 

down, down,yellow and brown

 

~~~Jawahar Gupta~~

Leave a Reply

Image [ मलिन मुख पर आभा चमकी ] मलिन मुख पर आभा चमकीकिस को खो कर किस को…
by Jawahar Gupta
1 14 0
Image THE UNIQUE FREEDOM THE UNIQUE FREEDOM =================== Love makes the bittersweet AndLove makes the King slave And…
by Jawahar Gupta
1 32 0
Image ਵਕ਼ਤ ਵਕ਼ਤ ====ਸੋਹਣੀ ਉੱਚੀ ਗੋਰੀ ਲੰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪਯਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਚਹਾਏ ਨੀ ਤਕ਼ਦੀਰੇ ਕਿਥੋਂ…
by Jawahar Gupta
1 43 2
Register
Send message